2020.gada 28.oktobrī spēkā stājas jauni grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Līdz 13.novembrim 7.-12.klases mācās attālināti.