Šī gada 25.04.-27.04 norisinājās pasākums  ”Neformālās izglītības loma jauniešu konkurētspējas veicināšanā”, kura galvenais mērķis ir pieredzes apmaiņa un sadarbības veicināšana starp dažādu valstu vakarskolu audzēkņiem un pedagogiem, kā arī skolēnu konkurētspējas uzlabošana un labās prakses piemēru apzināšana. Šogad šis pasākums notika Somijas pilsētā  Oulu un tajā piedalījās Rīgas vakara ģimnāzija, Jelgavas novada vakarskola, Tallinas pieaugušo vakarskola, Hāpsalas vakarskola un Oulu pilsētas pieaugušo vakarskola. Skolēniem bija iespēja iepazīt visu trīs valstu sagatavotos stāstījumus par  kultūrvēsturisko mantojumu un  nacionālajām tradīcijām, piedalīties Oulu Pieaugušo vidusskolā rīkotajā seminārā – „Neformālā izglītības nozīme jauniešu konkurētspējas veicināšanā”.

    Pirmajā dienā bija iespēja iepazīties ar Oulu nozīmīgākajām vietām, to vēsturi un tagadni. Pēc tam sekoja iepazīšanās vakars, kur neformālā gaisotnē studenti varēja savā starpā sapazīties, aprunāties, apmainīties pieredzē, izmantojot savas angļu valodas prasmes.

         Otrajā dienā notika dažādas darbnīcas. Pēc tam visi projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar skolu, telpām, izglītības sistēmu Somijā, īpaši ar visu, kas saistīts ar pieaugušo izglītību, kuru Somijā ļoti daudz izmanto imigranti un bēgļi. Pēcpusdienā katram projekta partnerim bija iespēja iepazīstināt pārējos dalībniekus ar savas valsts kultūrvēsturisko mantojumu, nacionālajām tradīcijām, parādīt savas svešvalodu zināšanas. Pēc tam tika pārrunāts par tēmu, kā neformālā izglītība palīdz jauniešiem veicināt konkurētspēju. Tika izteiktas daudzas domas, ka šāda veida projekti palīdz jauniešiem iepazīt citas valstis, tradīcijas, izglītības iespējas un izmantot savas svešvalodu zināšanas.    Trešajā dienā visiem tika dota iespēja apmeklēt Muzeju un Zinātnes centru Luupi. Tā bija iespēja iepazīteis ar zinātnes sasniegumiem, dažādiem jaunievedumiem, kā arī ar vēsturi caur zinātni.

Deviņas stacijas, kur iepazīt jaunas lietas, izmēģināt savus spēku, pārbaudīt savas zināšanas un spējas un vienkārši to visu izbaudīt.       Aizraujošs ceļojums gan tagadnē, gan pagātnē.

         Un tad jau pienāca brīdis atvadīties un doties mājup, lai pa ceļam atkal un atkal kavētos atmiņās par redzēto, dzirdēto un piedzīvoto.                                                                                                          

Šādas dažādu valstu studentu un pedagogu tikšanās ir ļoti nepieciešamas un lietderīgas visiem dalībniekiem. To laikā tiek dota iespēja iepazīt dažādas kultūras, tradīcijas, izglītības iespējas un dzīves līmeni. Dalībnieki apmainās pieredzē, vēro citu valstu labās prakses piemērus, ko vēlāk ir iespējams izmantot savā darbā vai mācībās. Protams, tā ir arī iespēja parādīt un izmantot savas svešvalodu zināšanas. Liels ieguvums ir arī iepazītie cilvēki, ar kuriem izveidojas ilglaicīga draudzība un var tikt veidoti arī kādi citi sadarbības projekti.