6.martā Rīgas vakara ģimnāzijā notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākums „ Mans vaļasprieks-mana nākotnes profesija”. Tajā skolēniem bija iespēja tikties ar praktizējošu uzņēmēju, SIA “Sēklu muss” vadītāju Agnesi Nazarecu, dalībnieki guva priekšstatu par biznesa perspektīvām Latvijā. Uzņēmuma “Sēklu muss” vadītāja dalījās pieredzē, iepazīstināja skolēnus ar savu darbību, pastāstīja  par to, kā darbojas uzņēmums, kādu profesiju pārstāvji uzņēmumā strādā, kādas īpašības nepieciešamas, lai sastrādātos komandā. Skolēni radīja saldumu pārtikas produktus – batoniņus un trifeles. Agnese Nazareca stāstīja arī par to, kādi pienākumi ir viņai kā uzņēmuma vadītajai. Skolēni meklēja atbildes uz jautājumiem par saldumu ražotāja galvenajiem pienākumiem, darba vidi un instrumentiem, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām. Degustācijā dalībnieki iepazina sēkliņas, riekstus, žāvētus augļus un kaltētas Latvijas ogas, kā arī “Sēklu muss” gatavo produkciju- trifeles un batoniņus, guva nelielu ieskatu  produkta tapšanā no gatavošanas, līdz noformēšanai un saiņošanai.