Š.g. 12.maijā skola notika Māmiņdienai veltīts koncerts!