11.c klases un Jauno vides pētnieku pulciņa mācību ekskursija uz
LU Dabaszinātņu akadēmisko centru

  1. gada 6.februārī Rīgas vakara ģimnāzijas skolēni devās mācību ekskursijā uz Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmisko centru jeb Dabas māju. Ekskursijas mērķis bija apskatīt ar inovatīvo celti, iepazīties ar studiju procesu un uzzināt vairāk par iespējām studēt LU.

                Skolēniem tika izrādītas telpas, pastāstīts kādas fakultātes uzturas un kādi procesi notiek Dabas mājā. Izstāstīts par nākotnes iecerēm, par jau būvniecībā esošo Zinātņu māju un nākotnes plāniem par studentu pilsētiņu. Skolēni apskatīja dažādas laboratorijas – vides zinātņu, kur tiek veikti pētījumi ar augsni un ūdeni, ķīmijas un bioloģijas laboratorijas. Skolēniem pašiem tika dota iespēja uztaisīt kūdras mikropreparātu un to apskatīt mikroskopā, kā arī apskatīt dažādas sēklas palielinājumā. Tika izrādīta siltumnīca, kur notiek zinātniskie pētījumi ar augiem.

                Ekskursijas vadītāja pastāstīja par iespējām studēt LU, ka pēc vidusskolas skolēniem ir pieejamas 70 budžeta vietas visās fakultātēs, studijas uzsākot 6 nedēļas ir iespējams arī mainīt un pāriet uz citām fakultātēm, Latvijas Universitātē notiekošajiem pasākumiem, studentu pašpārvaldi un pirmkursniekiem pieejamo kuratoru.

                Skolēni atzina, ka ekskursija bija ļoti interesanta. Daži bija pārsteigti, ka šādas ēkas ar tik plašām un modernām iespējām ir pieejamas arī Latvijā. Skolēni apsvēršot domu par studijām Latvijas Universitātē.

 

  1. c klases audzinātāja Meldra Kukule