No 2020. gada 26.oktobra līdz 30.oktobrim izglītības iestādēs pamatizglītības un vidējās izglītības programmu apguve 7.–12. klasē notiks attālināti – to paredz 2020.gada 13.oktobrī, valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

Stundu un konsultāciju saraksts attālinātajām mācībām pieejams elektroniskajā žurnālā Mykoob. Nepieciešamības gadījumā sazināties ar klases audzinātāju.

Ja būsim atbildīgi, pavisam drīz atgriezīsimies ierastajā režīmā.