Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 7. – 9. klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē mūsu skolas skolēni Sidnija un Sanijs Bojāri aizstāvēja savu pētniecisko darbu “Putnu sugas Latvijā – zināmais un nepazīstamais”. Lepojamies, ka Sidnija un Sanijs ieguvuši 3.vietu! Skolotāja Laura Uzlovska. Apsveicam!