Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas 12.C klases skolēni Elizabete Šimkuva un Artis Pudāns  aprīlī pārstāvēja skolu Valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konferencē. Lai nopelnītu šādu iespēju, ieguldīts liels darbs, gūta vērtīga pieredze, kas noderēs gan pašiem, gan citiem. Paldies par ieguldīto darbu arī skolotājam Mārai Andrejevai un Meldrai Kukulei!