“Viens zelta stars no zvaigžņu spieta
mums katram tieši sirdī krīt,
jo tieši sirdī ir tā vieta,
kur Ziemassvētku brīnums mīt.”

/L.Vāczemnieks/

Skaistākie un gaišākie svētki – Ziemassvētki un Jaunais gads. Mēdz teikt, ka Ziemassvētki ir brīnumu radīšanas laiks. Šis ir miera, pārdomu un cerību laiks, kad nākas saskarties ar apjausmu, kāda sūtība mums katram ir dota un vai šo devumu mēs tā pa īstam novērtējam.

2019.gada nogalē Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā notika tradicionālā labdarības akcija “Dāvāsim prieku!”. Labdarības akcijā varēja piedalīties Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas audzēkņi un skolotāji.

Pareizticīgo Ziemassvētkos skolēni no  pašpārvaldes un vokālā pulciņa  kopā ar skolotājiem Jeļenu Jevdokimovu, Valēriju Afoniču un sociālo pedagogu Ivitu Meikšāni apmeklēja VSAC “Rīga” filiāli „Kalnciems”. Jaunieši iepriecināja centra iemītniekus ar sagatavotiem priekšnesumiem un sarūpētām dāvanām – kancelejas precēm, saldumiem u.c. mantām. Filiāle “Kalnciems” nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Mēs bieži runājam par lieliem darbiem, kas jāpaveic, bet dažreiz aizmirstam, ka tie visi sākas ar mazumiņu. Dāvājot sirds siltumu citiem, tu dari bagātāku arī sevi!

Paldies visiem, kas atbalstīja labdarības akciju! Lai nākamais gads ir patīkamu pārsteigumu, atsaucīgu līdzcilvēku un laimīgu notikumu pilns!