Krievu valodas un literatūras priekšmetu nedēļa (11.10. – 15. 10), veltīta krievu rakstnieka Fjodora Dostojevska 200. gadadienai.

Mērķi un uzdevumi:

  • rosināt izglītojamo interesi par krievu valodu un literatūru;
  • attīstīt patstāvīgās izzināšanas prasmes, loģiskas domāšanas un digitālas prasmes;
  • Veicināt skolēnu prasmes literāro darbu uztverē, vērtēšanā un interpretēšanā.
  • Veicināt skolēnu lasīšanas kultūras pilnveidi, rosinot savas individualitātes un spēju apzināšanos, pilnīgojot lasītāja intereses, emocionālo un estētisko pieredzi.
  • apzināt spējīgus un talantīgus skolēnus krievu valodā un literatūrā.

Nedēļas devīze:

«Главное – человека надо не осудить, а понять и простить» Ф.М. Достоевский.  «Братья Карамазовы»

Krievu valodas un literatūras priekšmetu nedēļas (11.10. – 15. 10), veltītas krievu rakstnieka Fjodora Dostojevska 200. gadadienai norise.

 

  Pasākumi Klase. Atbildīgā persona
1. Filmu skatīšanās un apspriede pēc F. Dostojevska grāmatām 10. – 12. kl. T. Morozova
2. Mākslas stunda ”I. Glazunova ilustrācijas F. Dostojevska darbos”’ 10. – 12. kl. A. Guževa

M. Gailītis

3. Vizuāla ekskursija “Dostojevska Pēterburga” 12.kl. L. Molodkina

M. Andrejeva

4. Apsveikumu pastkaršu konkurss “Lielajam meistaram veltīts” Pamatskola

 (8. -9. kl.)

L. Molodkina

S. Nordena

5. Literārā viktorīna “Kā es zinu F. Dostojevska daiļdarbus?” 10. – 12. kl. L. Molodkina

A. Guževa

T. Morozova

6. Kopsavilkums un uzvarētāju apbalvošana. Pamatskola (8. -9. kl.), 10. – 12. kl. L. Molodkina

A. Guževa

T. Morozova