Skolēnu pavasara brīvlaikā Rīgas vakara ģimnāzijā notiks konsultācijas, kuru laikā iespējams uzlabot sekmes visos mācību priekšmetos:

pirmdien, 13.03., plkst.13.30-16.30;

trešdien, 15.03., plkst.15.30-19.00.