Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolēnu radošo talantu konkurss “Skolas zvaigzne 2021”

Ir pagājis gads, un atkal mēs pulcējāmies kopā, lai mūsu skolas atraktīvākie, radošākie un talantīgākie skolēni parādītu un pierādītu savas spējas visdažādākajās aktivitātēs. Bet atšķirībā no pagājušā gada, kad konkurss “Skolas zvaigzne – 2021” notika skolas zālē, šogad mēs pulcējāmies tiešsaistē Zoom platformā.  Šogad mūsu konkurss notika neierasti, jo tā kā mēs nevarējām tikties klātienē, visi dalībnieki bija ierakstījuši savus priekšnesumus. Jaunieši ļoti nopietni gatavojās, liels paldies viņiem par atsaucību!

Žūrijas komisijas sastāvā šogad bija mūsu radošās ieceres īstenotājs– skolas direktors Jānis Japiņš, direktora vietnieces Ilze Butevica un Jeļena Jevdokimova, skolas mākslas jomu priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja, kulturoloģijas skolotāja Ināra Voitkāne, skolas vizuālās mākslas skolotāja un līnijdeju grupas „Jautrie zābaciņi” dalībniece Sandra Nordena.

Informātikas skolotāja Līga Zvirgzde rūpējās par operatīvu žūrijas balsošanas rezultātu apkopošanu, ka arī par skaņu un vizuālo noformējumu.

Mēs varam lepoties ar konkursa talantīgajiem dalībniekiem –  dziedātājiem, dzejas lasītājiem un  māksliniekiem. Priekšnesumi patiešām bija ļoti daudzveidīgi. Arī skatītājiem bija iespēja balsot par savu simpātiju internetā.

Grand Prix „ Skolas zvaigzne 2021” ieguva 12.B klases skolēns Daniels Toreko. Skatītājiem bija iespēja noklausīties S.Jeseņina un A.Puškina dzeju Daniela Toreko izpildījumā. Skanēja  dzeja par mīlestību. Tik dažādu, katram savu, brīžiem rūgtu, bet tik nepieciešamu katram cilvēkam.

1.vietu ieguva 12.c klases skolēns Artis Pudāns ar fotogrāfijām un vēsturisko pārskatu “Vecrīgas siluets”.

2.vietas ieguva 12.k klases skolēns  Andrejs Karpovs ar vijoles solo skaņdarbu Pjacola “Aizmirstība” un 11.b klases skolēns Deniss Kvedars ar grupu “Public Pool” un  dziesmu “Pazūdi”.

3.vietas ieguva 12.A klases skolniece Karīna Ļaha ar pašveidotu videoklipu un dziesmu “Es mīlu tevi, Rīga” un 7.c klases skolniece Rendija Einika, kura izpildīja latviešu strēlnieku dziesmu “Divdūjiņas”.

Šogad ļoti aktīvi internetā  balsoja skatītāji – 516 balsis. Nominācijā “Skatītāju simpātija” vinnēja 9.c klases skolniece Elīna Sīpola ar dziesmu ”Rudens ogle”.

Mēs ar pateicību atzīmējam arī Alinu Bobrovu no 11.k. klases un skolnieces  Datorgrafikas zīmējumus un Daniilu  Ilinu  no 9.b.klases ar savu zīmējumu prezentāciju. Brīnišķīgi nodziedāja dziesmu “Mazais princis” 11.b klases skolniece Regīna Samborska. Bet 10.b klases skolnieks Ēriks Kaufelds izpildīja dziesmu “Mežzinis” no grupas “Koroļ i šut” repertuāra. 10.c klases skolniece Brigita Babko priecēja mūs ar dziesmu “Kad man maziņam”.

Visi dalībnieki saņems saldās dāvanas un diplomus.

Paldies visiem gan skatītājiem, gan dalībniekiem par atbalstu, pozitīvo noskaņojumu, ko jutām pat tiešsaistē.

Uz tikšanos nākamgad, cerams skolas zālē,  talantu konkursā “Skolas Zvaigzne -2022”!