cianaŠī gada sākumā Rīgas vakara ģimnāzijas skolēnu pārstāvji devās uz veco ļaužu mītni “Ciāna” lai sniegtu nelielu koncertu tās iemītniekiem.