Pasākumi Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā

17.10.-21.10. Karjeras nedēļā 2022.

19.oktobrī plks.t 12:00-15:30 Karjeras izglītības atbalsta centrā 25.vidusskolā vidusskolas skolēniem iespēja piedalīties Start Strong klātienes semināros/nodarbībās uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai “Jaunā uzņēmēja ABC” un “Veiksmīgs uzņēmējs”, kurās skolēni apgūs, kā būt veiksmīgam uzņēmējam, darot savu mīļāko nodarbošanos

Visas nedēļas laikā klašu audzināšanas stundās iedvesmojoša un izglītojoša video mācībstunda kopā ar personīgās izaugsmes treneriem “Iepazīsti savas superspējas un izmanto tās!”.  

  1. oktobrī plkst.13.00 Tavakarjera vai VIAA.lv tiešsaistes diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunās nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēs par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām  un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā.

20.oktobrī plkst.19.00 tiešsaistes diskusijā “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” pedagogi karjeras konsultanti, dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunās, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna intereses, talantus un spēcīgās puses. Diskutēs arī par pedagogu un vecāku sadarbību bērna spēju un prasmju atklāšanā un attīstīšanā.