Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS ID 3713) ietvaros 7.decembrī, Rīgas vakara ģimnāzijā norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums-lekcija, kuras vadīja karjeras konsultants  Mārtiņš Geida. Nodarbībā “Kādus jautājumus uzdot sev karjeras izvēles ceļā” vidusskolas klašu skolēni  ” guva grupas karjeras konsultāciju ar metodiskā materiāla/līdzekļa „Padod tālāk” izmantošanu sevis izzināšanā un karjeras iespēju pētīšanā.

Šā gada 8.februārī notika nākamās  lekcijas “Mācīšanās slēptie faktori – tiešie un netiešie mērķi”, kurās skolēni meklēja atbildes uz jautājumiem- Kādēļ vajag mācīties? Ko cilvēks iegūst mācoties? Kādi ir tiešie un netiešie ieguvumi no mācībām? Kā skolēniem paskaidrot, kāpēc ir vajadzīgs mācīties? Cilvēku motīvi un stimuli darbības veikšanā? Motivācijas celšana.

Skolēni tika iepazīstināti ar informāciju un uzzināja par darba uzsākšanu un personīgā biznesa iespējām skolas laikā, kā arī dažādus veiksmes stāstus par jaunajiem uzņēmējiem Latvijā.