Šā gada, 14.janvārī, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas  10.-12. klašu skolēni iepazīstinās ar KNAB (Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju), strādājošo profesijām, to darba specifiku un zināšanām un prasmēm, kas nepieciešams strādājot valsts pārvaldē. Skolēniem bija iespēja gūt priekšstatu par to, kā ir strādāt valsts pārvaldē. Ar piemēru un pieredzes stāstiem skolēni uzzināja par labas pārvaldības principiem. Prezentācijā tika apskatītas amatu grupas, amati un veicamie uzdevumi, atalgojums un izaugsmes perspektīvas.  Sarunā ar iestādes pārstāvjiem skolēni guva informāciju par darba specifiku un iespējām.