Š.g. 4. novembrī interešu izglītības “Jaunie vides pētnieki”  pulciņa vadītāja Laura Uzlovska piedalījās Rīgas Jauno tehniķu centra rīkotajā Rīgas izglītības iestāžu vides interešu izglītības programmu pedagogu informatīvajā seminārā.

Dalības mērķis bija pastāstīt par vides pulciņa darbību Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā, dalīties ar labās prakses piemēriem un dalīties ar izveidotajiem metodiskiem materiāliem, popularizēt tos.