Rīgas vakara ģimnāzijas 12.K klases skolniece Edīte Kļaviņa, 12.C klases skolniece Beatrise Dorofejeva un viņu skolotāja Anita Ozoliņa, kā arī 10.C klases skolēni Lilita Getliņa, Erlends Jermacāns kopā ar skolotāju Dainu Mosāni 12.maijā bija uzaicināti un J.Jaunsudrabiņa 140. jubilejai veltītā literārā konkursa uzvarētāju un dalībnieku apbalvošanu Koknesē, Likteņdārzā.

Tur pavasarīgā zaļuma smaržās varenās Daugavas krastā visi klātesošie klausījās konkursa labāko darbu lasījumus, kā arī Māras Svīres, Annas Žīgures, konkursa organizētāju, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pārstāvju teiktos apsveikuma vārdus.

Mūsu skolēni un skolotājas saņēma pateicības rakstus, skaistus suvenīrus.

Diena Likteņdārzā bija interesanta, pozitīvām emocijām bagāta.