Ceļu laboratorija ir LVC struktūrvienība, kas ietilpst  LVC Autoceļu kompetences centrā (AKC). AKC veic autoceļu uzturēšanas, rekonstrukcijas un būvniecības darbu kvalitātes atbilstības novērtēšanu valsts autoceļos un ceļu pētniecības darbu vadību.

 Ceļu laboratorijā skolēni uzzināja, kā veic ceļu būvmateriālu – minerālo materiālu, asfaltbetona un saistvielu testēšanu, veic satiksmes analīzi, mēra un analizē ceļa segas parametrus, kā arī ievieš ceļu pētniecības projektus.

Laboratorijā skolēni vēroja, kā ar dažādām iekārtām tiek pārbaudīti ceļu būves materiāli – smilts, šķembas, grants, bitumens, asfaltbetons – un uzzināja dažādus faktus par ceļu būvniecību un ceļinieku profesijām.