23.februārī Rīgas vakara ģimnāzijas 9., 11. Un 12. klašu skolēni piedalījās izglītības izstādē“ Skola 2018”.Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

      Izstādes apmeklējuma laikā skolēni  varēja izvērtēt un salīdzināt dažādu skolu piedāvājumus, uzzināt par daudzveidīgām izglītības iespējām Latvijā un   ārzemēs. Izstādē jauniešiem bija iespēja uzdot  jautājumus nozaru un izglītības iestāžu speciālistiem par profesijas un izglītības iestādes izvēli (piemēram: cik ilgi jāmācās, cik daudz ir budžeta vietu, kādu kvalifikāciju varēs iegūt izvēlētajā profesijā, kādi ir iestāšanās noteikumi), kā arī saņemt ieteikumus turpmākās rīcības plānam.