Šī gada 30.jūnijā Rīgas vakara ģimnāzijā  notika 12.klašu izlaidums. Fairāk fotogrāfiju spežot uz attēla.

dav