Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros  ceturtdien, 10.11. apmeklēja izglītojošo nodarbību par Latvijas Kultūras kanonu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

          Latvijas Kultūras kanons ir izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums. Tajā iekļautas Latvijas kultūru raksturojošās vērtības dažādās mākslas jomās, ar kurām lepojamies un kurām vajadzētu veidot ikviena Latvijas iedzīvotāja kultūras pieredzes pamatu un piederības izjūtu Latvijai. Aptverot septiņas nozares (Tautas tradīcijas, Vizuālā māksla, Skatuves māksla, Mūzika, Literatūra, Kino, Arhitektūra un dizains), Kultūras kanonu veido 99 vērtības, un LNB un tās krājumā var iepazīties ar tām visām.

Skolēniem arī bija iespēja piedalīties orientēšanās spēlē Gaismas pilī.

Paldies programmai “Latvijas skolas soma” par doto iespēju!