Apvienotais iestājpārbaudījums uz 10. klasi Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā notiks 2022. gada 3. jūnijā plkst.10.00. 

Iestājpārbaudījuma gaita:
10.00 – 11.00  Svešvaloda (angļu valoda vai vācu valodā)
11.00 – 11.30  Starpbrīdis
11.30 – 12.30  Matemātika (optimālais līmenis)

Vairāk informācijas var izlasīt šeit.