Š.g. 22.septembrī Rīgas vakara ģimnāzijas audzēkņi devās ikrudens mācību ekskursijās.