Vidusskolas klašu skolēni 13.aprīlī iepazinās ar studiju iespējām TSI. Skolēni uzzināja par darba tirgū pieprasītākajām studiju programmām – datorinženierijas, robotikas, aviācijas, elektronikas, loģistikas un uzņēmējdarbības jomām. Ļoti interesanti bija apskatīt studiju vidi un laboratorijas. Aizraujoša bija robotikas laboratorija, kurā bija iespējams iepazīties ar jaunākajām robotu tapšanas tehnoloģijām.