Š.g. 19.aprīlī Rīgas vakara ģimnāzijas skolēniem bija iespēja apmeklēt komunikāciju uzņēmumu Tele2. Ekskursijas pirmajā daļā bija nodarbība, kur visiem bija iespēja uzprogrammēt mobilo aplikāciju un izmēģināt to katram savā telefonā. Otrās daļas laikā iepazināmies ar Tele2 ikdienu, darba telpām, uzņēmuma darbību un darba iespējām Tele2 Shared service center.

20170419_134016