Latvijas valsts svētku pasākumu ietvaros Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas 7.-9.klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Brāļu kapiem.
Brāļu kapi Rīgā ir valstiskas nozīmes memoriālais ansamblis. Tas veltīts Pirmā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās (1915-1920) kritušajiem karavīriem. Kapos guldīti aptuveni divi tūkstoši varoņi, to skaitā ap 200 nezināmie. Autors Kārlis Zāle.