Karjeras nedēļas laikā, 10.oktobrī, Rīgas Vakara ģimnāzijas 12.klašu skolēni devās uz LU Karjeras centru, kur uzzināja par LU studiju sistēmu un mācību programmām un piedalījās seminārā „Karjeras izvēle”, kā arī diskutēja par:  

  • Karjeras izvēles vadošajiem principiem
  • Karjeras izvēles nozīmīgumu cilvēka dzīvē
  • Mītiem par karjeras, studiju virzienu un profesiju izvēli
  • Pašizziņas procesa, informācijas un pieredzes lomu karjeras un studiju programmas izvēlē
  • Karjeras un personīgajiem mērķiem, to īstenošanu