30. janvārī Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā notika lekcija par brīvprātīgo darbu, ko vadīja biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” (LSA) pārstāve Laura Bulmane. LSA ir brīvprātīga, neatkarīga, kompetenta, inovatīva, dinamiska un uz praktisku rīcību orientēta sabiedriskā labuma organizācija, kuras devīze ir „Palīdzēt dzīvot”.
Pasākumā piedalījās vidusskolas skolēni.