7.martā Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolēni apmeklēja Rīgas Aeronavigācijas institūtu. Apmeklējuma laikā skolēni tika iepazīstināti ar RAI studiju programmām, studentu dzīvi kā arī absolventu karjeras iespējām.

Ekskursijas laikā pa institūtu skolēni apmeklēja arī RAI dispečeru trenažieri un prakses darbnīcas.