Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolēni 10.novembrī piedalījās  nodarbībās par pirmās palīdzības sniegšanu.