Krievu valodas un  literatūras priekšmetu nedēļa ( 15.02. – 19.02.21. ), veltīta Sudrabgadsimta dzejnieka Osipa Mandelštama 130. gadadienai.

 Nedēļas devīze:

«За радость тихую дышать и жить

Кого, скажите, мне благодарить?»  Осип Мандельштам

          

  1. Mandelštama poētiskie lasījumi krievu valodas stundās.
  2. Latvija dzejnieka dzīvē un daiļradē. Skolēnu ziņojumu pārrunāšana krievu literatūras stundās.
  3. Poētiskā fragmenta zīmēšanas, ilustrāciju konkurss.
  4. Mandelštama lirika muzikālajā pasaulē.
  5. Dzejnieka darbu lingvistiskā un literārā analīze.

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas krievu valodas skolotāji: A.Guževa,  J.Soboļenko, L.Molodkina, T.Morozova