Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas administrācijas pateicība kolēģiem, skolēniem un vecākiem par ieguldīto darbu, gatavojoties skolas akreditācijai.

Mūsu kopīgais darbs tika atzinīgi novērtēts un skola tika akreditēta uz 6 gadiem – līdz 2026.gada rudenim.

Paldies visiem skolotājiem par izturību, paldies par savstarpējo atbalstu, radošumu un aktīvo līdzdalību skolas darba plānošanā!

 Paldies visiem skolēniem par centību un  pozitīvo attieksmi pret mācībām!

Paldies vecākiem un Skolas atbalsta biedrībai  par līdzdalību,  atbalstu un iesaistīšanos!

Paldies visiem skolas darbiniekiem par atsaucību un godprātīgo ikdienas darbu!

 

Администрация Рижской средней школы имени Рейнхолда Шмелинга выражает искреннюю признательность коллегам, учащимся и родителям, Совету школы и Школьной думе за активное участие в процессе аккредитации школы!

Спасибо педагогам за выдержку, творческий подход и взаимопонимание !

Спасибо ученикам за старательность и позитивное отношение к учёбе!

Спасибо родителям и Школьному совету за сотрудничество и поддержку!

Спасибо всем работникам школы за отзывчивость и отличный ежедневный труд!

Школа и все программы аккредитованы на 6 лет!

Спасибо всем, здоровья и энергии! Пусть и дальше нам сопутствует удача и творческое вдохновение!