Pieliec delnu pie acīm un skaties:

līdz pat pēdējam olim viss tavs.

Neatdod, dzirdi, neatdod

mazo Latviju – lielākas nav. /L. Briedis/

 

Sveicam ikvienu Lāčplēša dienā, kad godinām un pieminam Latvijas brīvības cīnītājus! Sargāsim un veidosim savas valsts nākotni ik dienu!