Skolēna karte
Skolēna karte ir skolēna apliecība Rīgas skolēniem un vienlaicīgi braukšanas karte (e-talons) sabiedriskajā transportā. Skolēna karte ir jāsaņem visiem skolēniem, kuri uzsāk mācības 1.klasē. Tās nomaiņa jāveic, uzsākot mācības 5.klasē un 10.klasē. Tāpat jauna Skolēna karte jāsaņem tiem skolēniem, kuri maina izglītības iestādi vai kuriem mainās personas dati.

Sīkak var iepazīties šeit.