Rīgas Vakara ģimnāzijas skolas muzeja pulciņa dalībnieki

piedalījās Labo darbu festivālā 2018!

Trešdien, 3.oktobrī, Rīgā norisinājās Latvijas valsts simtgadei veltīts noslēguma pasākums “Labo darbu festivāls 2018”.

Festivāla ietvaros 32 izglītības iestāžu aktīvākie labo darbu veicēji no Rīgas, Babītes un Garkalnes novadiem dalījās savā pieredzē dažādu līdzdalības aktivitāšu un labo darbu īstenošanā gan izglītības iestādes ietvaros, gan vietējā kopienā.  Dalībnieki iepazinās ar citu izglītības iestāžu labo darbu piemēriem, iedvesmojās un veidoja jaunas sadarbības ar citām izglītības iestādēm.

Dalībniekiem bija iespēja arī piedalīties dažādās radošās darbnīcās ar organizāciju ekspertiem, kas ikdienā īsteno dažādus labdarības un sociālos projektus.

Rīgas Vakara ģimnāzijas prezentēja savu labo darbu “Rūpes par izcilas Latvijas personības Reinholda Šmēlinga kapavietu”.

 Reinholds Georgs Šmēlings bija Rīgas pilsētas galvenais arhitekts laikā no 1879. līdz 1915. gadam, kad notika strauja pilsētas attīstība un aktīva būvniecība.

Gandrīz 100 Reinholda Šmēlinga projektēto  publisko ēku ir saglabājušās un tiek izmantotas vēl šodien.  Viņa vārds ir ierakstīts Latvijas kultūras kanonā kā viena no  kultūras vērtībām, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus.

Kopš 2016.gada rudens skolas muzeja pulciņa dalībnieki apmeklēja R.G.Šmēlinga kapavietu Lielajos kapos un nolēma, ka to ir nepieciešams sakārtot.

                Ideja par brīvprātīgo darbu radās skolēniem pašiem, pētot skolas vēsturi.  Rīgas Lielajos kapos guldīti daudzi desmiti Latvijas dižgaru, kas atstājuši neizdzēšamas pēdas vēsturē un kultūrā. Ar viņu mantojumu visi lepojamies, bet viņu atdusas vieta  ne vienmēr tiek sakopta. Šo iesakto darbu mēs turpināsim arī nakamajos gados.