27. un 28.aprīlī Rīgas vakara ģimnāzijā notika Ziemeļeiropas valstu vakarskolu skolēnu un skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs. Tajā piedalīsies Oulu Pieaugušo vidusskolas (Somija), Tallinas Pieaugušo ģimnāzijas, Hāpsalas Pieaugušo vakarskolas, Vīlandes Pieaugušo ģimnāzijas, Tartu Pieaugušo ģimnāzijas, Pērnavas Pieaugušo ģimnāzijas, Narvas Pieaugušo vidusskolas (Igaunija), kā arī Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas pārstāvji. Semināra mērķis ir turpināt sadarbību ar Ziemeļeiropas valstu vakarskolām, attīstīt un paplašināt jauniešu  neformālās mācīšanās iespējas, apgūt darba tirgū pieprasītas prasmes, iemaņas un attieksmes.

     Pirmajā dienā seminārā skolēniem bija jāprezentē sava skola un  valsts. Skolēni ļoti centās un katra prezentācija bija interesanta. Otrajā dienā seminārā skolēni sadalījās komandās, katrā 5 cilvēki. Tad viņi stāstīja par savu dzīves pieredzi: kādu iemeslu dēļ sāka mācīties vakarskolā. Pēc tam komandai bija jāizvēlas viens no interesantākajiem  dzīvesstāstiem un jāprezentē. Igaunijas skolēni dalījās pieredzē  par skolēnu atbalsta grupām skolās un kā tās palīdz mācībās un motivē skolēnus turpināt mācīties. Komandas diskutēja par šo grupu plusiem un mīnusiem.

     Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīt Rīgas kultūrvēsturi, kā arī viesoties Jūrmalā.