12.klašu izlaidumi notiks š.g. 30.jūnijā

12:0012.A, 12.B, 12.R, 12.S klasei,

16:0012.C, 12.K, 12.U klasei.