Saskaņā ar mūsu skolas tradīcijām, šajā mēnesī desmito klašu skolēni tiek iesvētīti par vidusskolēniem. Šogad, 7.oktobrī bērnu un jauniešu centra “Daugmale” sporta stadionā notika Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas 10. klašu sportisks iesvētību pasākums. Pasākumā piedalījās 10.A.,10.B., 10.C., 10.U un 10.S klašu komandas.