Rīgas Vakara ģimnāzijas 7.-12. klašu skolēniem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros bija iespēja piedalīties pasākumā -Interaktīvo nodarbību cikls „Pielaiko profesiju”. Skolēni devās ekskursijā un nodarbībā uz ZS “Mucenieki” konditoreju Čaka ielā 110.

Tika apmeklēta konditoreja, ceptuve un iepazīts konditorejas izstrādājumu cepšanas process un veicamie darbi. Skolēniem tika stāstīts par procesu, kurā iegūst kvalitatīvu un garšīgu produktu. Ekskursijā skolēni uzzināja par ceptuves rašanos, redzēja cepšanas procesu. Skolēni guva priekšstatu par ražotnē nepieciešamajām profesijām, un zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas strādājot konditorejā. Nodarbībā katram skolēnam bija iespēja iejusties konditora lomā un pagatavot savu konditorejas izstrādājumu- kūku, ar kuru pacienāt savus mājiniekus.

dav