Nordplus Junior

 

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas (agrāk Rīgas Vakara ģimnāzijas) dalība Nordplus Junior projektā

NPJP-2018/10159

 Projekta tēma ir “Dabas ABC. Inovatīvi mācību materiāli un metodes, lai attīstītu pusaudžu vecuma skolēnu zināšanas par dabas parkiem Dānijā, Latvijā, Lietuvā.”

Projekta norises laiks ir 09/2018-05/2020.

Projektā piedalās 3 skolas: Plateliai ģimnāzija Lietuvā, Hjembaek skola Dānijā un Rīgas Vakara ģimnāzija Latvijā. Rīgas Vakara ģimnāzija koordinē projekta norisi. Projekta plānotā mērķa grupa ir skolēni 14-17 gadu vecumā un projekta darbā iesaistītie pedagogi.

Projekta mērķi ietver šādus attīstības aspektus: izglītības partnerību izveide starp projekta dalībnieku skolām, jaunu mācību materiālu un labās prakses piemēru apmaiņa vides izglītībā, Ziemeļvalstu-Baltijas valstu kultūru izpratnes veidošana, skolēnu vides zinību pilnveide un videi draudzīgas attieksmes veidošana, starp priekšmetu saiknes izveide šādos mācību priekšmetos:  bioloģija, angļu valoda, vēsture, interešu izglītības pulciņi “Jaunie vides pētnieki” un “Vizuālā māksla”.

Projekta laikā tiek veidoti mācību materiāli un uzdevumi par dalībvalstu nacionālo parku dabas, kultūras, vēstures objektiem. Tie aptver Žemaitijas Nacionālo parku Lietuvā, Gaujas Nacionālo parku Latvijā un Stevns Klint apkaimi Dānijā. Projekta dalībnieki skolēni un pedagogi tiksies klātienē pieredzes semināru laikā 2019.gada aprīlī Lietuvā, 2019.gada oktobrī Dānijā un 2020.gada aprīlī Latvijā.


Projekta e-grāmata
https://www.storyjumper.com/book/read/75242965/5e0ca51c729ab


Projekta etwinning lapa
https://twinspace.etwinning.net/80372/home


Pieredzes seminārs Plateliai ģimnāzijā Lietuvā 08.04.-12.04.19.

Nordplus Junior projekts “Dabas ABC. Inovatīvi mācību materiāli un metodes, lai attīstītu pusaudžu vecuma skolēnu zināšanas par dabas parkiem Dānijā, Latvijā, Lietuvā.”

NPJP-2018/10159

Projekta pieredzes seminārā piedalījās skolotāji un skolēni  no Rīgas Vakara ģimnāzijas Latvijā, Hjembaek skolas Dānijā, kā arī semināra organizatori Lietuvā- Plateliai ģimnāzijas skolēni un skolotāji.

Rīgas Vakara ģimnāziju pārstāvēja skolotājas Iveta Leišavniece, Jeļena Jevdokimova un skolēni Valentīns Sima, Artis Pudāns, Laura Jākobsone, Ričards Plavoks, Ralfs Biruls, Madara Podniece.

Projekta semināra mērķis bija iepazīties ar projekta partneriem klātienē, iepazīt Lietuvas partneru skolu, piedalīties atklātajās stundās par projekta tēmu, pārgājiena laikā pētīt Žemaitijas Nacionālā parka savdabību un dabas skaistumu.

Projekta laikā skolēni veica daudzveidīgus un interesantus uzdevumus.

Lietuviešu bioloģijas skolotājas vadīja praktisku darbu dabas zinību un IT stundā, kuras gaitā skolēni, izmantojot  mikroskopus, izpētīja, darba lapā uzzīmēja un salīdzināja dažādu augu ziedus un ziedputekšņus. Skolēni veica arī interaktīvus uzdevumus Kahoot sistēmā par augu apputeksnēšanu.

Projekta dalībnieki mācījās arī ārpus skolas telpām. Žemaitijas Nacionālā parka Informācijas centrā, kas atrodas Plateliai,  ar dažādu uzskatāmu materiālu palīdzību bija iespēja uzzināt par parkā augošām koku sugām, pārbaudīt savu spēju atpazīt augus pēc to smaržas, ieklausīties ierakstītās putnu balsīs. Skolēni veica uzdevumus grupās: salika puzles ar putnu un augu attēliem, attēloja aktivitātes, ko cilvēki veic dabas parkos, ar taustes palīdzību atpazina dažādus  maisiņos iepakotus dabas materiālus.

Projekta dalībnieki veica aptuveni 5 km garu mācību pārgājienu dabas tūristu iecienītajās  Šeires izziņas takās, kas atrodas Žemaitijas Nacionālajā parkā pie  Plateliai ezera. Pārgājiena laikā ļoti zinoša un laipna gide stāstīja par nacionālā parka īpatnībām, mudināja skolēnus vērot ezerā mītošos gulbjus ar binokļu palīdzību. Pārgājiens bija kā neliels izaicinājums projekta dalībnieku izturībai ne tikai tā garuma, bet arī mainīgo laika apstākļu dēļ, jo brīžiem sniga sniegs.

Plateliai ģimnāzijā skolēniem tika organizētas grupu aktivitātes skolas sporta zālē, kuru mērķis bija veicināt jauniešu savstarpējo komunikāciju, nostiprināt draudzīgas attiecības. 

Lietuviešu valodas stundā projekta dalībnieki ieklausījās lietuviešu dziesmās, mācījās lietuviešu valodas vārdus un skaitļu nosaukumus, sauca vārdus projekta dalībnieku valodās -arī latviski un dāņu valodā.

Plateliai Daiļamatniecības centrā projekta dalībnieki vēroja un apguva senu vaska sveču liešanas prasmi. Skolēni ar prieku saņēma kopīgi izgatavotās vaska sveces kā suvenīrus, ko aizvest uz mājām.

Ļoti savdabīga un izglītojoša bija vēstures nodarbība Aukstā Kara muzejā, kas arī atrodas Žemaitijas Nacionālajā parkā. Skolēnu uzzināja par kodolieroču armijas bāzi, kas šeit atradās padomju laikā. Muzeja ekspozīcija izvietota ļoti plašās, autentiskās, atjaunotās armijas bāzes telpās pazemē, tā sastāv no dokumentiem, video un fotogrāfijām, interaktīviem materiāliem, armijas aprīkojuma elementiem.

Semināra noslēguma pasākumā ģimnāzijā pulcējās ne tikai visi projekta dalībnieki, bet arī  skolēnu vecāki, mūzikas skolas skolēni, folkloras grupas dalībnieki, skolas vadība. Projekta dalībnieki uzstājās ar prezentācijām, leģendu iestudējumiem. Plateliai ģimnāzijas skolēni sniedza koncertu, skolas direktore pasniedza semināra sertifikātus visiem projekta dalībniekiem. Pēc kopīgā pasākuma folkloras grupas dalībnieki organizēja folkloras dejas skolēniem, kurās visi ar prieku piedalījās.

 Projekta pieredzes seminārs bija izdevies. Tika sasniegti tā izglītojošie mērķi. Tika veidoti un stiprināti kontakti Baltijas valstu un Ziemeļvalstu mācību iestāžu līmenī, kā tas ir paredzēts Nordplus programmā.   

Materiālu veidoja I.Leišavniece

 


Rīgas Reinholda Šmēlinga dalība Nordplus Junior projektā

NPJP-2018/10159

 Projekta tēma ir “Dabas ABC. Inovatīvi mācību materiāli un metodes, lai attīstītu pusaudžu vecuma skolēnu zināšanas par dabas parkiem Dānijā, Latvijā, Lietuvā.”

Projekta norises laiks ir 09/2018-05/2020.

Projektā piedalās 3 skolas: Plateliai ģimnāzija Lietuvā, Hjembaek skola Dānijā un Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola Latvijā. Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola koordinē projekta norisi. Projekta plānotā mērķa grupa ir skolēni 14-17 gadu vecumā un projekta darbā iesaistītie pedagogi.

Projekta mērķi ietver šādus attīstības aspektus: izglītības partnerību izveide starp projekta dalībnieku skolām, jaunu mācību materiālu un labās prakses piemēru apmaiņa vides izglītībā, Ziemeļvalstu-Baltijas valstu kultūru izpratnes veidošana, skolēnu vides zinību pilnveide un videi draudzīgas attieksmes veidošana, starp priekšmetu saiknes izveide šādos mācību priekšmetos:  bioloģija, angļu valoda, vēsture, interešu izglītības pulciņi “Jaunie vides pētnieki” un “Vizuālā māksla”.

Projekta laikā tiek veidoti mācību materiāli un uzdevumi par dalībvalstu nacionālo parku dabas, kultūras, vēstures objektiem. Tie aptver Žemaitijas Nacionālo parku Lietuvā, Gaujas Nacionālo parku Latvijā un Stevns Klint apkaimi Dānijā. Projekta dalībnieki skolēni un pedagogi tiksies klātienē pieredzes semināru laikā 2019.gada aprīlī Lietuvā, 2019.gada oktobrī Dānijā un 2020.gada aprīlī Latvijā. Lietuvas, Dānijas, un Latvijas projekta dalībnieku veidotie digitālie materiāli tiek apkopoti e-twinning platformā TwinSpace. Saite uz projekta materiāliem ir šeit:
https://twinspace.etwinning.net/80372/home
Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolēni ciemojās Dānijas skolā 30.09.19.-04.10.19.

Nordplus jauniešu projekta “Dabas ABC” NPJP-2018/10159 pieredzes seminārā Dānijā piedalījās Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolēni un skolotāji no Latvijas, Plateļi ģimnāzijas pārstāvji no Lietuvas, kā arī semināra organizatori- Hjembaek privātās internātskolas skolēni un skolotāji.

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolu pārstāvēja skolēni V. Sima, A.Pudāns, R. Plavoks, R. Biruls, M. Podniece un skolotājas L. Uzlovska un I. Leišavniece.

1.att. Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas projekta dalībnieki pie Hjembaek skolas Dānijā

Pieredzes semināra mērķis bija iepazīt Dānijas skolu un spēt iekļauties viņu internātskolas dienas režīmā, piedalīties pārgājienā un mācību ekskursijā, pētīt Eiropas mantojuma objektu- geoparku Odsherred, apgūt dabas un kultūras mantojuma sakarības brīvdabas muzejā Nyvang.  

Dabas parkā Odsherred skolēni pētīja tā vēsturi un ģeogrāfiju.  Nyvang muzejā projekta dalībnieki veica praktiskus uzdevumus: atpazina labības paraugus, mala graudus, no iegūtajiem miltiem izcepa pankūkas.

2.att. Skolēni ar rokas dzirnavām maļ graudus brīvdabas muzejā 

 Semināra noslēgumā skolēni veica darbu grupās, izveidoja un prezentēja materiālus par Dānijas vizītes laikā apgūto ģeogrāfijas, vēstures un kultūras mācību materiālu. Skolotāji dalījās pieredzē par projekta darbu etwinning vidē.

 Projekta seminārs bija interesants, tā mērķi tika sasniegti.   

Materiālu veidoja I.Leišavniece, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolotāja