Time to help

Time to help. Nr.2020-1-CZ01-KA229-078262_5

Iesaistītās valstis– Čehija, Itālija, Kipra, Austrija un Latvija.

Projekta mērķis-Uzlabot skolēnu zināšanas, spējas un komunikāciju, pilnveidot viņu zināšanas par vides, veselīga dzīvesveida jautājumiem, to ietekmi uz pilnvērtīgu dzīvi, kā arī iepazīt citu Eiropas valstu nacionālās vērtības.

Projektā plānotās aktivitātes-

  • Mācīties sadarbības prasmes ar citu valstu skolēniem;
  • Pilnveidot savas angļu valodas prasmes;
  • Izveidot brošūru ar projekta laikā uzņemtajām fotogrāfijām, rakstiem, secinājumiem;
  • Papildināt pedagogu zināšanas par partnervalstu kultūru, izglītības sistēmu un mācību metodēm;
  • Organizēt nulles atkritumu dienu;
  • Analizēt ekoloģiskās pēdas nospiedumu, tās ietekmes uz vidi samazināšanu;
  • Izveidot video ēdienu receptes;
  • Izmantot praksē projekta laikā iegūtās prasmes un zināšanas.