Ziemeļeiropas valstu sadarbības projekts

Skolas nosaukums Rīgas vakara ģimnāzija
Starptautiskā projekta nosaukums Ziemeļeiropas valstu vakarskolu sadarbības projekts
Projekta īstenošanas laiks Kopš
Projektā iesaistītās valstis(skolas) Rīgas vakara ģimnāzija un Jelgavas novada Neklātienes vidusskola (Latvija), Tallinas Pieaugušo ģimnāzija un Hāpsalas Pieaugušo vakarskola( Igaunija) un Oulu Pieaugušo vidusskola (Somija)

 

Skolas loma projektā (atzīmēt) X koordinators                                X sadarbības partneris
Mērķis Mērķis ir pieredzes apmaiņa un sadarbības veicināšana starp dažādu valstu vakarskolu audzēkņiem un pedagogiem
Gala produkti (kvalitatīvais un kvantitatīvais raksturojums), t.sk. skolotāju ieguvumi profesionālās darbības jomā Paaugstinājušās  pedagogu zināšanas un prasmes saskarsmē un metodikā darbā ar jauniešiem

Skolēni labāk spēs izprast savu vietu un lomu pasaulē mainīgā darba tirgus apstākļos, novērtēt  kultūru dažādību un mijiedarbību.

Tiks stiprināta saikne starp Ziemeļeiropas valstu vakarskolām

 

Projekta informācija skolas mājas lapā www.rvg.lv

www.peda.net/veraja/oulu/aikuislukio

www.tg.tln.edu.ee

www.htg.edu.ee

www.nvsk.jrp.lv